اعمال بسیار مهم و دقیق شب نیمه شعبان_حاجت روایی قطعی

596
kanizezahra
kanizezahra 292 دنبال‌ کننده
596 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

درآسمان ، دریاییست که به آن برکات گویند و برلبش درختی ست که آن را تحیّات نامند . بر آن درخت آشیانة مرغی است به نام مرغ صلوات و وقتی مؤمنی در ماه شعبان صلوات بفرستد ، خدا آن مرغ را امر نماید تا در آن دریا غوطه خورد و پرهای خود را بفشارد و هر قطره ای که از پرهای آن مرغ بریزد ، ملکی خلق نماید و جمیع آن فرشتگان به تقدیس و تحمید و مدح و ثنای پروردگار مشغول گردند و ثواب آنها در دیوان اعمال صلوات فرستنده ثبت گردد . 1 . وسائل الشیعه ، ج 10 ، ص 492 ، باب 28 ، و مصباح المتهجد ، ص 28

kanizezahra
kanizezahra 292 دنبال کننده