گردشگری در کانادا قسمت 6- استان آلبرتا

315

استان آلبرتا دومین استان از غرب کانادا است ، پایتخت آن شهر ادمونتون است و پر جمعیت ترین شهر آن کلگری می باشد. این استان پایتخت نفت و گاز کاناداست و بزرگترین کمپانی های نفتی و گازی کانادا در آلبرتا هستند. با اینحال کلگری همواره رکورد تمیز ترین شهر کانادا را به خود اختصاص می دهد و آلبرتا مقصد گردشگری بسیاری از گردشگران دنیاست.