۱۲ آذر روزجهانی معلولین مبارک.

136
فروهه بهرامی
فروهه بهرامی 1 دنبال‌ کننده

نقاشی با پا به مناسبت روز جهانی معلولین.