جگوار در دوثانیه کروکودیل را شکار کرد

13,710

جگوار در دوثانیه کروکودیل را شکار کرد- از این ویدیو 15 میلیون بار بازدید شده https://ir.sputniknews.com/misc/201808213891633-جگوار-کروکودیل-شکار/

jalebvakhoob
jalebvakhoob 5 دنبال کننده