خدمات رایگان دندانپزشکی به اهالی روستای ابراهیم آباد

677
اهالی روستای ابراهیم آباد در حاشیه شهر تهران از خدمات رایگان دندانپزشکی کمپین «نذر مهربانی» بهره مند شدند.
وحید 9.9 هزار دنبال کننده
pixel