انفجار در سکوی نفتی ایران در خلیج فارس

270

فوري : انفجار در سکوی #نفتی #ایران در خلیج فارس سکوی نفتی نایین متعلق به شرکت نفت و گاز پارس