اِبی - شب یلدآ - ♥ برآی علیشآه.... جآن جآنآن....رفیق ابدی... پآیدآر تآ پآی دآر ♥

262
11 ماه پیش
# ابی
بیانکونری 36 دنبال کننده
filimo
خوب، بد، جلف: رادیواکتیو - فصل 1 قسمت 5
%93
گروه ارتش سری پی می برند که کیک زرد در اختیار حسام بوالهوس و گروهش است، که آن را بجای مواد مخدر صنعتی اشتباه گرفته اند. جاسوسان قراری برای آزاد کردن پژمان و سام می گذارند که از آن طریق به محموله کیک زرد دست بیابند، ولی اوضاع طبق نقشه آنها پیش نمی رود ....
pixel