پروژه رسم دسته بازی با OpenGL به زبان C++

114

پروژه رسم دسته بازی با OpenGL به زبان C++ در لینک زیر: https://sourcesara.com/draw-game-controller-in-opengl-using-cpp

دل - فصل 1 قسمت 1
%92
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 50 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 1