|چـالش تغـییر دخـتر هـندی|❤ғollow=ғollow❤

2,325

شـاید‌دیـدن‌یـک‌کـانال‌و‌دنـبال‌کـردنش‌بـتونه‌زندگـیت‌رو‌عـوض‌کـنه!گـاهی‌وقـتا‌با‌تمـاشای‌یـک‌ویـدیو‌حـس‌و‌حالـت‌خـیلی‌عوض مـیشه‌و‌تـصمیم‌های‌جـدیدی‌مـیگیری^^ایـن‌کانال‌از‌اون‌کانالاسـت‌که‌خیلـی‌کـمکت‌مـیکنه;)پـس‌از‌دستـش‌نـده‌مـدیر‌کانـال:ســـــارا**ғollow=ғollow❤

#Sa-W-ra. . !•¡•♡ 2.5 هزار دنبال کننده

~Lea_lover~

4 روز پیش
خب من نانا ۱۴ قزوین مخصوصا اسم اصلیم ناهید

~Lea_lover~

4 روز پیش
عاشققق کانالتم منم برا لیااا میمیرم میای آجی شیم
#Sa-W-ra. . !•¡•♡ مرسـی*-*هیـچکس قدر من عاشقـش نی:)..حتـما❤

زمانه

1 هفته پیش
دنبال دنبال
#Sa-W-ra. . !•¡•♡ فالویـی.

Fatemeh

1 هفته پیش
لایک
#Sa-W-ra. . !•¡•♡ مرسـی قشـنگم❤
pixel