آسانسور لوکس مسکونی

54

محل پروژه : اندرزگو خ علوی دو آسانسور زیلابگ ، 16 توقف ، 13 نفره ، سرعت 2 متر بر ثانیه سال ساخت : 1395 شرکت سما آسانبر در زمینه تهیه ، فروش ، نصب ، سرویس و نگهداری آسانسور 22272870 www.Sama-Asanbar.ir

pixel