ترسیم خطی نقوش طراحی سنتی در راینو

83

نرم افزار راینو Rhinoceros برنامه ای دو بعدی و سه بعدی بسیار دقیق در ترسیم میباشد و تقریبا در تمام رشته ها مورد استفاده قرار میگیرد و استفاده گسترده ای در چاپ سه بعدی دارد. در این پروژه میخواهیم با استفاده از برنامه راینو یک نقش سنتی را ترسیم و به صورت خطی طراحی نماییم. یکی از نیازهای دانشجویان رشته های هنری ترسیم نقوش طراحی سنتی در پایان نامه و مقاله ها میباشد که با یادگیری این نرم افزار می توانند بسیاری از نیازهای خود را برطرف کنند و به راحتی طرح های واگیره ای را گسترش دهند. vid.4kia.ir

movmo
movmo 32 دنبال کننده