تیم ملی فوتبال ایران در جام ملتهای آسیا ۱۹۸۴

241
تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران قبل اعزام به مسابقات جام ملتهای آسیا ۱۹۸۴
pixel