اجرای تست طعم قهوه و کاپوچینو به روش CLT (مصاحبه در مکان مرکزی)

222
اجرای تست طعم قهوه و کاپوچینو به روش CLT (مصاحبه در مکان مرکزی) توسط اعضای تیم شرکت راهبر بازار... از وبسایت شرکت تحقیقات بازاریابی راهبر بازار دیدن کنید:www.rahbarbazaar.com
pixel