مرحوم حاج محمد تقی کیقبادی در تعزیه بازار شام

180

کلیپ جالب از آقای کیقبادی در نقش طبیب-چمستان نور1381 در کلیپ مرحوم کربلایی علیجان خلیلی،اصغر بابایی نیز حضور دارند. با تشکر فراوان از کربلایی مجید کیقبادی