مالک اشتر مقاومت اسلامی

42
دانشبانک 29 دنبال‌ کننده
42 بازدید
اشتراک گذاری
سردار شهید مقاومت اسلامی که در فلسطین با رژیم صهیونیستی در عراق با داعش و در سوریه به تکفیری ها مبارزه جانانه کرد و صف دفاعی مستحکمی ایجاد و بهتمام سرزمین های مقاوت اسلامی را گسترش داد
دانشبانک 29 دنبال کننده
pixel