بازیافت چرخ فروشگاهی به دریچه فاضلاب : انگلیسی:قسمت 1

127
تبدیل چرخ های فروشگاهی که در اثر عوامل مختلف خراب شده اند به درب فاضلاب شهری یکی از راه های بازیافت است. در قسمت 1 از این ویدئو، با ویژگی های چرخ های فروشگاهی از نظر جنس و خراب شوندگی آشنا می شویم و در ادامه شاهد تولید ماده اولیه از چرخ های فروشگاهی و فلزات دیگر خواهیم بود. در قسمت 2-که به زودی بارگذاری می شود-شاهد تولید درچه های فاضلاب از این مواد اولیه خواهیم بود. این ویدئو به زبان اصلی می باشد.
زبالند 11 دنبال کننده
pixel