نصب کاشی کف بدون همتراز کاشی 09127958825

1,513
نصب کاشی کف بدون همتراز کاشی، استفاده از ابزار کاشی کاری. قاپک کاشی، تراز لیزری، ماله شانه ای و میکسر چسب کاشی پرسلن. چسب کاشی پرسلن مخصوص نصب کاشی کف 80*80 طرح سنگ. نصاب کاشی استادکاران در تهران و شهرستان ها.
pixel