طراحی پرواز

984

طراحی پرواز Mission Planning برای عکسبرداری نقشه برداری هوایی با هواپیماهای بزرگ با خلبان با نرم افزار IGIplan کمپانی IGI آلمان موجود در NCC و NGO- اطلاعات بیشتر در nprco.com/igi