آموزش تخصصی و حرفه ای شطرنج کرج (حمله ی برخاست)

202

در این ویدئو تاکتیک بسیار جالب حمله ی برخاست در شطرنج با مثالی ساده آموزش داده شده

Herochess 40 دنبال کننده
pixel