مسعود تابش، مدیر عامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان:

135
باشگاه سپاهان عضوی از خانواده فولاد مبارکه است و وظیفه داشتیم در هفته صنعت و معدن به دیدار کارکنان فولاد مبارکه برویم و به واسطه زحمات طاقت فرسایشان از ایشان قدردانی کنیم.
دل - فصل 1 قسمت 38
%80
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 51 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 38
pixel