زنگ آموزش سازمان محیط زیست 3: ژینایی رودخانه ها

342
ویدیو سخنرانی دکتر اویس ترابی درباره موضوع "ژینایی رودخانه های شهری" و تلاش مبتنی بر رویكرد توسعه پایدار برای رفع آسیب های وارده بر اكوسیستم های رودخانه ای توسط انسان. دوشنبه 13 آذرماه 1396 سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست مدت زمان: 66 دقیقه
pixel