داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

انتصاب آقای مهندس علیرضا شیعه دوست بعنوان مدیرعامل جدید ورانگر

232
با برگزاری جلسه هیئت مدیره ، نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا شیعه دوست بعنوان مدیر عامل جدید شرکت #ورانگر_پیشرو انتخاب شد .
pixel