سرگردانی كارتن‌خواب‌ها ميان 22 نهاد!

215

روزنامه همشهری در نشستی تخصصی به موضوع ساماندهی كارتن‌خواب‌ها پرداخته است