تالاب شادگان پر آب شد

328

شبکه یک- 27 اردیبهشت 98- 19:00 | تالاب شادگان پر آب شد. از اهواز خبر می رسد در پی بارش های اخیر، پس از 20 سال کم آبی، 89 درصد تالاب بین المللی شادگان آبگیری شده و این تالاب این روزها علاوه بر زیبایی، میزبان 35 گونه ماهی مردابی و 45 گونه ماهی دریایی است.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده