داستان دوستی داستان امید | یونیسف | UNICEF

263
محمد رجائی
محمد رجائی 102 دنبال‌ کننده

این دوستی بین Badia پناهنده سوری و Noelle از ایتالیا قلب شما را از بین می برد. یک کودک یک کودک است و هر یک نفر شایستگی شان دارد. کودکانی که از نظر جنگ، خشونت و فقر از بین رفته اند، بدون توجه به آنچه هستند. رهبران جهان باید یک تعهد واقعی برای حفاظت از حقوق کودکان در حال حرکت ایجاد کنند. همه ما با کودکان پناهنده و مهاجر ایستاده ایم. www.mrajaei.org

محمد رجائی
محمد رجائی 102 دنبال کننده
اتاق تاریک
%92
کارگردان: روح الله حجازی مدت زمان: یک ساعت و 37 دقیقه
اتاق تاریک