CSS Reset چیست؟ راهنما و آموزش کامل CSS Reset

313

CSS Reset چیست : با استفاده از CSS Reset ها میتوانید کاری کنید که سایت تان در مرورگرهای مختلف، به یک شکل و بدون تفاوت نشان داده شود. آموزش کامل CSS Reset: http://yadify.com/99/

یادیفای
یادیفای 45 دنبال کننده