مصاحبه‌ای برای مستند «شرقی»

55
مهرداد عباسی 20 دنبال‌ کننده
این ویدئو بخشی از گفت‌وگویی است که در تابستان 1395 برای مستند «شرقی» (پرتره‌ای از زندگی، آثار و اندیشه‌های توشیهیکو ایزوتسو) ضبط شده است.
pixel