رفع مشکل کار نکردن آمپر متر

382

در این آموزش نحوه رفع عیب میلی آمپرمتر را شرح داده ایم . نحوه تست اتصال کوتاه و تست فیوز هم از مطالب بیان شده در این کلیپ می باشد. پیشنهاد می کنم این ویدیوی کوتاه را ازدست ندهید.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel