اشتباه روستاییان مرودشت سه توله خرس قهوه‌ای را از طبیعت حذف نمود

860
گروهی از افراد محلی سه توله خرس را در ارتفاعات مرودشت مشاهده نموده و از روی دلسوزی و علاقه به آن‌ها آب ‌و غذا داده و مدتی با توله‌ها بازی می‌کنند. این افراد سو نیتی نداشته و موضوع را به اداره محیط زیست مرودشت نیز اطلاع می‌دهند. محیط‌بانان مرودشت که از قبل از حضور این سه توله به‌همراه مادرشان در منطقه مطلع بوده و آن‌هارا مشاهده کرده بودند به روستاییان تذکر می‌دهند به‌هیچ عنوان مجددا به آن محدوده نزدیک نشوند.
pixel