۶۰ ثانیه:زمان آغاز طرح رجیستری برای برند سامسونگ

762

در ۶۰ ثانیه ی امروز یکشنبه ۱۹ فروردین به اعلام زمان آغاز طرح رجیستری برند سامسونگ و تایید ادغام حسگر با نمایشگر در می 7 می پردازیم.