آشپزان بوسنی و هرزگوین رکورد روسیه در طولانی ترین پخت پنکیک را شکستند

64
به گزارش سحر بالکان از سارایوو، پس از هشت ساعت پخت مداوم،آشپزان بوسنی و هرزگوین رکورد بزرگترین سرو پنکیک را به نام خود ثبت کردند. در ۷ ساعت و ۲۲ دقیقه ،آشپزان ۱۲۸۷۴ پنکیک پختند و در نتیجه رکورد روسیه در سال ۲۰۱۷ را
دیالوگین 22 دنبال کننده
pixel