گزیده عملیاتهای اطفاء حریق و امداد و نجات بندرعباس 1398

223

گزیده عملیاتهای آتش سوزی و حادثه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از مهر 1397 تا مهر 1398 در طول این یکسال آتش نشانان بندرعباس در 2773 مورد عملیات اطفاء حریق و امداد و نجات شرکت داشته اند.