چرا نباید ناامید شد

170

والتری بوتاس،راننده مرسدس که بر اثر تصادف،"آخرین"نفر بود،در چند ثانیه آخر و در دور پایان مسابقه،از نفر سوم سبقت گرفت و"دوم"شد! و تیتر فدراسیون: بوتاس به شما نشان میدهد که چرا نباید ناامید شد