روضه خوانی رهبر سلفی جهادی های کردستان عراق برای امام حسین علیه السلام

437
روضه خوانی ماموستا ملا کریکار (از رهبران سلفی جهادی) برای امام حسین علیه السلام کردستان عراق - سال 1377 ه.ش. برخی سلفیان جهادی هرگونه مراسم عزاداری برای امام حسین علیه السلام را بدعت می دانند. بسیاری از شیعیان تا کنون به واسطه اقدامات تروریستی گروه های سلفی جهادی در این مراسم ها به شهادت رسیده اند.
pixel