وضعیت بازسازی در مناطق سیل زده خوزستان-قسمت اول

30

گزارش برنامه یه روز تازه شبکه 5 از وضعیت بازسازی در مناطق سیل زده خوزستان-قسمت اول