میکرو نیدلینگ با درمارولر . قسمت اول کاربرد و روش استفاده. دکتر ابراهیم مقیمی

160

فیلم چهار قسمتی روش درمان انواع اسکار ها و مشکلات پوستی با درمارولر دکتر مقیمی .تلفن فروشگاه کتاب ۰۹۱۲۶۸۶۴۳۰۸