شعر طنز// در تنگنای حیرتم از قیمت دلار!!

3,504
شعرخوانی طنز امید مهدی‌نژاد در «در حلقه رندان» (نخستین شب شعر طنز ایران) در حوزه هنری مجری برنامه: داریوش کاردان برنامه در حلقه رندان در آخرین یکشنبه هر ماه در حوزه هنری واقع در خیابان سمیه نرسیده به حافظ برگزار می شود.
pixel