پارچه شناسی (شناخت الیاف و پارچه)

660
660 بازدید
اشتراک گذاری
تست سوختن جهت شناسایی الیاف نساجی - مهندس مسعود طالاری
pixel