ماهی گورخری مدیترانه: Aphanius fasciatus

5,691
ماهی گورخری مدیترانه (نام علمی: Aphanius fasciatus)، از کپورماهیان دندان‌دار آبهای نیمه‌گرمسیری است، که در بعضی منابع از ایران نیز گزارش شده (قطعی نیست). این ماهی، از ماهیان آکواریومی محسوب می‌شود و دامنهء وسیعی از شوری را تحمل می‌کند. غذای اصلی آن بیمهرگان و گیاهان است. عمر کوتاهی دارد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Aphanius-fasciatus.html
pixel