چگونه بفهمیم یک خبر جعلی است یا واقعی؟

187

همه ما روزانه زیر بمباران اخبار مختلف سرگردان می‌شویم. آنقدر که بسیاری از ما به آنها واکنش نشان می‌دهیم، غافل از اینکه آن خبر اصلا واقعی نبوده. چگونه متوجه شویم یک خبر واقعی است یا تخیلی؟ تماشا کنید.