در امتداد برلین

289

جریان اصلاحات روی کار آمد و شخصیت‌های برجسته‌ای از این جریان آشکارا به دنبال حذف مکتب امام برآمدند و البته موفق نبودند. بعد از گذشت زمان اصلاحات و روی کار آمدن دولت اعتدال، پروژه تقابل با مکتب امام به نحوی پیچیده‌تر دنبال شد و پروژه حذف به تحریف تغییر یافت. «در امتداد برلین» کوتاه‌نمایی با موضوع مقابله با مکتب امام در دولت اصلاحات و اعتدال

pixel