مدال آوران المپیاد جهانی فیزیك مجتمع علامه طباطبایی

561
استقبال از دو دانش آموز مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی كه در المپیاد جهانی فیزیك 2018 موفق به كسب دو مدال نقره شدند.
pixel