تست عملکرد مکمل غذایی سوپر امگا 3 فوراور

725
جنس رسوبات رگ ها مشابه جنس لیوان های فومی(چربی اشباع) است. این فیلم تأثیر سوپر امگا 3 فوراور و برند دیگری از امگا 3 بر روی لیوان های فومی (رسوبات رگ ها) را نشان می دهد. نتیجه نشان می دهد که سوپر امگا 3 فوراور عملکردی غیر قابل مقایسه با کپسول برند دیگر امگا 3 داشته، و رسوبات رگها را پس از چند دقیقه به بهترین شکل ممکن تجزیه نموده و از بین می برد. www.myflpco.com
pixel