دیرین دیرین - اض طرابیدن

23,256
این قسمت: اض طرابیدن ما از این آیتم نتیجه می گیریم که هیجانات لحظه ای چیز خوبی نیست، به خصوص در بورس!
دیرین دیرین DirinDirin 49.1 هزار دنبال کننده
pixel