ابزار دولت مهدی (عج)

141
یک مرحله «الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ» در کل، مرحله ای است که اکثراً تبعیت دارند، از نظر علمی، فکری، عقیدتی، اخلاقی و عملی در این حساب، در حساب شیطان نیستند، در حساب کتاب و سنّت هستند، دنباله روی مهدی آل محمد (ص) هستند، ما می توانیم از آن قسم باشیم، ...
pixel