میر مصطفی عالی نسب، شانس تاریخی یک ملّت

620
سخنرانی مهندس سید محمد بحرینیان و دکتر فرشاد مومنی به تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۹ در موسسه مطالعات دین و اقتصاد به مناسبت بزرگداشت استادفقید میرمصطفی عالی نسب، تحت عنوان: تولید توسعه گرا، اسم رمز عبور از بحران های اقتصادی و اجتماعی
pixel