برنامه مستند - پژوهشی دوران | انقلاب فرانسه (3)

969

بعید است جایی صحبت از پدیده انقلاب و مطالعه تاریخ انقلاب های کلاسیک جهان به میان بیاید و نامی از فرانسه و انقلاب بزرگ آن در میان نباشد. انقلابی که حاصل از تلاقی نارضایتی فزاینده مردمی از فساد دربار فرانسه و اشرافیان آن با قدرتمند شدن طبقه بورژوا و اقدام آن ها برای تصاحب سهمشان از قدرت بود که این مهم در سال ۱۷۸۹ به وقوع پیوست و انقلاب کبیر فرانسه را رقم زد. انقلابی که سیطره چند صد ساله بوربون ها در فرانسه را خاتمه داده و ساختار سنتی قدرت در فرانسه را بالکل دگرگون کرد...

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده