خرازی_هر جایی که به آمریکایی ها اعتماد کردیم ضربه خوردیم

39

صادق خرازی: من به عنوان یک کارگزار دیپلماتی که با تاریخ سیاست خارجی ایران آشنا است، می گویم هر جایی که به آمریکایی ها اعتماد کردیم ضربه خوردیم.

یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 8.8 هزار دنبال کننده