مددکاری اجتماعی

2,285
futurelearn 16 دنبال‌ کننده
این دوره آنلاین، تأثیر مددکاری و مراقبت های محبت آمیز را بر متخصص و هم بر شخص استفاده کننده از مراقبت های اجتماعی و پزشکی بررسی خواهد کرد.
futurelearn 16 دنبال کننده
pixel