مسائل صنف طلا و جواهر در گفتگو با جناب آقای مهدی غلامی

99
مسائل صنف طلا و جواهر در گفتگو با جناب آقای مهدی غلامی ریاست اتحادیه طلا و جواهر همدان سیزدهمین نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر اصفهان1398 شهروز معنوی - مدیرمسئول شمش آنلاین
شمش آنلاین 22 دنبال کننده
pixel